ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης ΚΥΕ Πάρκου Αγίου Κων/νου