ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης Ισογείου Κτιρίου ΙΑΣΩΝ