ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απομάκρυνση Επικίνδυνων & Επιβλαβών Πλοίων