ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Χρήσης ΚΥΕ Πάρκου Αγ. Κων/νου