ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαιτούμενων Μέσων Πυρασφάλειας στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ