Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εξοπλισμού Υπαίθριου Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης Κεντρικού Προβλήτα