ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εξοπλισμού Υπαίθριου Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης Κεντρικού Προβλήτα