ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Ισογείου Κτιρίου Γ΄ Επιβατικού Σταθμού