ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αποκατάσταση Δαπέδων Έμπροσθεν Αποθηκών Νο 5 & Νο 6 Προβλήτα Νο-3