ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απομάκρυνση Επικίνδυνων και Επιβλαβών Πλοίων