ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Λειτουργία Χώρου Ελεγχόμενης Στάθμευσης Κεντρικού Προβλήτα