ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εκποίηση & Απομάκρυνση Ανενεργού Η/Κ Γερανού