ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Καθαρισμός Χερσαίων Χώρων & Εγκαταστάσεων Λιμένα Βόλου