ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Λιπαντικών Ελαίων