ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ασφάλιση Ευθύνης Υπηρεσιακών Στελεχών & Μελών των Οργάνων Διοίκησης