ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητών Ενέργειας & Ύδατος