ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απασχόληση Χειριστών Η/Κ Γερανών και Στελέχωση του Τμήματος Λιμενικών Εξυπηρετήσεων