ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Καταγραφής Ελλιμενιζομένων Σκαφών