ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων Λαμπτήρων με Νέους Τύπου LED και Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού Φωτισμού

Διάρκεια Διαβούλευσης έως 23-08-2019
Τεχνικές Προδιαγραφές