ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφάλειας / Φύλαξης στους Χώρους Ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ