ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Παραχώρηση Λιμενικών Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων