ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Καθαρισμός Ακτογραμμής - Θαλάσσιων Χώρων Λιμένα Βόλου