ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προμήθεια & Τοποθέτηση Εξήντα (60) Ανοξείδωτων Κρίκων Πρόσδεσης Σκαφών Αναψυχής