ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου