ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Απομάκρυνση Επιβλαβούς & Επικίνδυνου Πλοίου