Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Επιστολή ΟΛΒ για μεταφορά ιχθυεμπόρων στις νέες εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας

Με επιστολή προς τους Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη κι Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Σωκράτης Αναγνώστου, ζητά την παρέμβασή τους, για την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει την άμεση μετεγκατάσταση του συνόλου των υφισταμένως δραστηριοποιούμενων ιχθυεμπόρων στη νεόδμητη εγκατάσταση της Ιχθυόσκαλας Βόλου.


Όπως αναφέρει στην επιστολή:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ. Υφυπουργέ

 

Αναφορικά με ζήτημα που έχει ανακύψει πρόσφατα και σχετίζεται με τη λειτουργία της εγκατάστασης της Ιχθυόσκαλας Βόλου και ειδικότερα της μεταφοράς της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιχθυεμπόρων που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στην περιοχή, επ’ αυτής, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

-Η χονδρική διακίνηση/πώληση αλιευμάτων, στην περιοχή του λιμένα Βόλου, λαμβάνει χώρα επί λιμενικών χώρων που παραχωρούνται, κατά χρήση, σε ιχθυεμπόρους, προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία της σύγχρονης εγκατάστασης ιχθυόσκαλας που κατασκευάστηκε σε περιοχή του λιμένα, ως δημόσια επένδυση, και παραχωρήθηκε αρμοδίως για χρήση/εκμετάλλευση στην Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

-Η εν λόγω δραστηριότητα αντιμετωπίστηκε από τον Οργανισμό μας κατά καιρούς και με διάφορες αφορμές, ως μία ενιαία επαγγελματική δραστηριότητα. Προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού σας γνωρίζουμε πως, όταν υπήρξε ανάγκη χωρικής μετεγκατάστασής της, η Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 1795/2010 (Πρακτικό Νο 180/28-06-2010) Απόφαση του Δ.Σ. της, ενέκρινε τη μεταφορά μίας ενιαίας ουσιαστικά αγοράς, σε σημείο που δεν θα οχλούσε την κατασκευή την νέας εγκατάστασης ιχθυόσκαλας που προαναφέρθηκε.

-Σήμερα οι ιχθυέμποροι της εν λόγω οιονεί αγοράς είναι εγκατεστημένοι και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα επί λιμενικού χώρου, αναμένοντας την μετεγκατάστασή τους στο κτίριο της ολοκληρωμένης πλέον νέας ιχθυόσκαλας Βόλου, που τελεί υπό τη διαχείριση της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

-Εσχάτως, πληροφορηθήκαμε από τους ίδιους, ότι η μετεγκατάσταση αυτή δεν είναι δεδομένη, όπως θεωρούσαμε έως σήμερα, αλλά ότι για να υλοποιηθεί θα πρέπει οι ίδιοι να λάβουν επιτυχώς μέρος σε δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξής τους ως (δυνητικών σαφώς) πλειοδωτών/μισθωτών των αντίστοιχων χώρων που έχουν δημιουργηθεί για την άσκηση της δραστηριότητάς τους εντός του νέου κτιρίου της Ιχθυόσκαλας Βόλου, καθώς τούτο επιβάλλεται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία. Ως καθίσταται εύληπτο το γεγονός αυτό δημιούργησε εκνευρισμό στους κόλπους των εν λόγω επαγγελματιών που, ενώ ανέμεναν εύλογα την απρόσκοπτη μετεγκατάστασή τους, ήλθαν αντιμέτωποι με μία διαδικασία που δυνητικά μπορεί να παύσει τη δραστηριότητά τους, καθώς υφίσταται η πιθανότητα να υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι που θα καλύψουν το σύνολο των αντίστοιχων χώρων δραστηριοποίησης της νέας ιχθυόσκαλας, ακόμη και για λόγους απομείωσης του ανταγωνισμού.

-Το ζήτημα μας αφορά άμεσα ως Οργανισμό και επιζητούμε εύλογα την σύντομη και δίκαιη επίλυσή του, ώστε να λάβει χώρα η εν λόγω μετεγκατάσταση και να χρησιμοποιηθεί ο λιμενικός χώρος, όπου υφισταμένως δραστηριοποιούνται οι εν λόγω ιχθυέμποροι, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα Βόλου.

Έπειτα από τα ανωτέρω παρακαλούμε θερμά για τη συνδρομή σας, στην επίλυση του ζητήματος που τίθεται, με την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων και την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει την άμεση μετεγκατάσταση του συνόλου των υφισταμένως δραστηριοποιούμενων ιχθυεμπόρων στη νεόδμητη εγκατάσταση, ώστε να λήξει επιτυχώς και χωρίς περαιτέρω προβλήματα μία χρονίζουσα υπόθεση για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, όπως είναι η ίδρυση και λειτουργία μίας σύγχρονης ιχθυόσκαλας στην περιοχή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.