Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού

Από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου ανακοινώνεται ότι:

 


 

Βάσει της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20413-3/11/2020 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η) Εγκυκλίου της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ., περί  λήψης μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, το κοινό θα εξυπηρετείται ΜΟΝΟ σε επείγουσες περιπτώσεις  και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού, στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

Για το Γραφείο Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου και το Πρωτόκολλο στο τηλ. : 2421316153

Για το Διοικητικό Τμήμα στο τηλ. : 2421316151

Για το Οικονομικό Τμήμα στα τηλ. : 2421316163 & 2421316161

Για το Τμήμα Εκμετάλλευσης στα τηλ. : 2421316157, 2421316158 & 2421316159 

Για την Τεχνική Υπηρεσία στα τηλ.: 2421325281, 2421316176

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και μέσω email: admin@port-volos.gr

 

Επισημαίνεται ότι, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές, μέτρα προστασίας/προφύλαξης των εργαζομένων, των συνεργατών του και των εν γένει χρηστών του λιμένα.