Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για το σκραπ στον προβλήτα 1

Από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. σχετικά με την παραμονή του σκραπ στον προβλήτα 1, διευκρινίζονται τα εξής:

 


 

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που είναι σε ισχύ εκδόθηκε στις 6-8-2018 κι αφορούσε στη χρονική παράταση της απαίτησης μεταφοράς της δραστηριότητας παλαιοσιδήρου (scrap) στον Προβλήτα Νο3 μέχρι 31-5-2021. Πέραν αυτού, από την προηγούμενη διοίκηση υπήρξαν οι προθέσεις, ωστόσο δεν ξεκίνησε διαδικασίες υλοποίησης.

 

Στις 27-11-2019 η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσίευσε πρόσκληση με δικαιούχους τον ΟΛΒ και το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Σκιάθου για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η ΟΛΒ Α.Ε. προέβη σε επικαιροποίηση παλαιότερης μελέτης για την μεταφορά του scrap στον Προβλήτα Νο3. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2020 και στάλθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο ΥΝΑΝΠ. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2020 και τον Μάϊο 2020 κατατέθηκε προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόταση για χρηματοδότηση του έργου μεταφοράς scrap προϋπολογισμού €2.350.000 πλέον ΦΠΑ.

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαβίβασε το προτεινόμενο έργο, λόγω της φύσης του, στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) προκειμένου να λάβει σύμφωνη γνώμη για την χρηματοδότηση του. Η ΕΥΚΕ έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει απάντηση για την χρηματοδότηση ή μη του έργου.

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, βρίσκεται εν αναμονή της απάντησης σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου, με δεδομένο ότι το κόστος κατασκευής του είναι απαγορευτικό, ώστε να το εκτελέσει με ίδιους πόρους, αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας για την μεταφορά του scrap.

 

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 2-11-2020 και αρμόδιο για την παράταση ή όχι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) κι όχι όπως άστοχα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός Λιμένος ή το ΤΑΙΠΕΔ.

 

Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου, η υλοποίηση του δεν θα έχει ολοκληρωθεί σε καμία περίπτωση μέχρι 31/5/2021 και γι αυτό κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί αίτημα για την συγκεκριμένη παράταση.

 

Η αίτηση για παράταση, υποβλήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα διακοπεί η τροφοδοσία με πρώτη ύλη χαλυβουργίας της περιοχής και κινδυνεύουν να δημιουργηθούν προβλήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας της και το προσωπικό που εργάζεται εκεί άμεσα ή έμμεσα.


Επιθυμία και της παρούσας Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, είναι να μεταφερθεί η δραστηριότητα του scrap στον 3ο προβλήτα σύμφωνα με τους περιβαλλοντικού όρους, προχωρώντας σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη κι υλοποίηση αυτού του έργου.