Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ο ΟΛΒ για τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων το μήνα Δεκέμβριο

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβάλλοντος που ορίζει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Λιμένα Βόλου, έχει εγκαταστήσει από το 2014, στον Εμπορικό Λιμένα, σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.

 


 

Το λιμάνι, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και ο Οργανισμός, στα πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κι υποχρέωσης απέναντι στους πολίτες, παρέχει ενημέρωση για τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων που προσδιορίζονται (PM10, PM2,5, PAHs, NOx, O3, SO2, BETX και μέταλλα / μεταλλοειδή όπως Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, As, Cd, Pd).

 

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος, αναρτώνται, ανά τρίμηνο οι εκθέσεις αναφοράς των on-line μετρήσεων των ρύπων, ανά εξάμηνο οι συνοπτικές εκθέσεις των μετρήσεων και σε ετήσια βάσει  οι πλήρεις εκθέσεις με το σύνολο των μετρήσεων. Οι μετρήσεις, γίνονται σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο ‘’Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος – Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΕΕΡΠ – ΟΜΑΣ’’ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Οι δραστηριότητες του λιμένα, (διακίνηση scrap – χύδην φορτίων – μετακίνηση οχημάτων) διεξάγονται κάτω από αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, με σεβασμό στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, κατά το μήνα Δεκέμβριο, διαπιστώθηκε μία ημέρα και συγκεκριμένα στις 26 Δεκεμβρίου 2020, υπέρβαση της ημερήσιας συγκέντρωσης των PM10 καταγράφοντας 82 μg/m3 - Το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη μέση ημερήσια συγκέντρωση PM10 είναι 50 μg/m3. 

 

Επισημαίνεται ότι στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, δεν διεξάγονταν καμία δραστηριότητα στον λιμένα. 

 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα, στις 2 Δεκεμβρίου, στις 5 Δεκεμβρίου,
στις 16 Δεκεμβρίου, στις 17 Δεκεμβρίου, στις 18 Δεκεμβρίου, στις 19 Δεκεμβρίου, στις 20
Δεκεμβρίου, στις 23 Δεκεμβρίου, στις 24 Δεκεμβρίου, στις 25 Δεκεμβρίου και στις 26 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν αυξημένες ως προς τις άλλες ημέρες, ωριαίες τιμές συγκεντρώσεων των PM2,5, για τις οποίες όμως, δεν υπάρχει όριο σύγκρισης.

 

Σημειωτέον ότι, οι τιμές αυτές, καταγράφηκαν απογευματινές προς βραδινές και βραδινές ώρες, κατά τις οποίες ο λιμένας δεν είχε δραστηριότητα.


Όπως λοιπόν προκύπτει από τα στοιχεία, το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πολυπαραγοντικό και θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι παράμετροι. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιδεικνύουμε την πρέπουσα ευαισθησία, όταν αναφερόμαστε, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη στοιχειοθετημένες μετρήσεις από τους σταθμούς μέτρησης.