Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ενημέρωση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου για τις θέσεις μόνιμου αγκυροβολίου

Με αφορμή ανακοίνωση του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Θεσσαλίας «Αργώ»  που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, ενημερώνει σχετικά τα κάτωθι:

 


 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Θέσεων Μόνιμου Αγκυροβολίου Λιμένος Βόλου, όπως ισχύει με την υπ’αριθμ 118/1-5-2002 απόφαση κι επικαιροποιήθηκε τελευταία με την υπ’αριθμ 5049/05-08-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΒ Α.Ε., οι θέσεις μονίμου αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής που διατίθενται προς αντίστοιχη χρήση σε ενδιαφερόμενους, βρίσκονται επί του θαλάσσιου λιμενικού χώρου που βρίσκεται μπροστά από το κρηπίδωμα της κεντρικής παραλίας Βόλου, στη δυτική παραλία (δυτικά της κεντρικής προβλήτας), καθώς και σε τμήμα της εσωτερικής πλευράς του κυματοθραύστη (κορδόνι) του λιμένα.

 

Περαιτέρω, εκτός των μόνιμων θέσεων αγκυροβολίου που είναι χωροθετημένες στο λιμενικό χώρο αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος, υπάρχουν κρηπιδώματα στο ύψος του κυματοθραύστη(κορδόνι) του λιμένα, όπου υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σημείου.

 

Η τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε.,  καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κι αφορά μεταξύ άλλων στο αντάλλαγμα χρήσης θέσεως αγκυροβολίου, ενώ προβλέπεται αποζημίωση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη χρήση θέσεων μονίμου αγκυροβολίου, είτε έπειτα από αυτοψία υπαλλήλων της Ο.Λ.Β. Α.Ε, είτε έπειτα από καταγγελία αντίστοιχων παραχωρησιούχου /-ων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου να διατάσσει την μεθόρμιση του σκάφους σε περίπτωση που αυθαιρετεί πρυμνοδετώντας επί θέσεως μονίμου αγκυροβολίου.

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχει αυξήσει κατά 140% περίπου, με λιμενικά έργα κι επενδύσεις τον χώρο θέσεων αγκυροβολίου, προσφέροντας παροχές και νέες θέσεις ελλιμενισμού σε ιδιοκτήτες σκαφών – νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο εύλογο πλαίσιο των αιτήσεων που έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει 

 

Οι απόψεις που διατυπώνονται από την Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Θεσσαλίας «Αργώ», στην σχετική ανακοίνωση παρίστανται αβάσιμες, άλλως διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, σε κάθε δε περίπτωση αδικούν πλήρως τις σχετικές προσπάθειες των οργάνων της ΟΛΒ Α.Ε., δεδομένου ότι:

 

Στο σύνολό τους, οι κάτοχοι θέσεων μόνιμου αγκυροβολίου, έχουν εξαρχής λάβει πλήρης γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Διαχείρισης Θέσεων Μόνιμου Αγκυροβολίου Λιμένος Βόλου και του νομικού πλαισίου που αυτός στηρίζεται όσον αφορά στα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις τους.

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, ουδέποτε λειτούργησε και λειτουργεί μονομερώς,  πολύ δε περισσότερο αυθαίρετα σε βάρος οποιουδήποτε χρήστη, με τον οποίον συνεργάζεται. Όλες οι ενέργειες είναι σύννομες και σύμφωνα με τους Κανονισμούς που έχουν εγκριθεί, την ευθύνη εφαρμογής των οποίων, φέρει η ΟΛΒ Α.Ε.

Στόχο της Διοίκησης, αποτελεί η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο σκοπό την εξέλιξη κι αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Γενικόλογες κι ατεκμηρίωτες αναφορές και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, δεν υπηρετούν την έννοια της συνέργειας και της συναντίληψης, που οφείλει να διέπει την σχέση των χρηστών του Λιμένα Βόλου με την ΟΛΒ Α.Ε.