Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Δελτίο Tύπου Διαδικτυακής Ημερίδας TRiTON 05-11-2021

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα TRiTON με τίτλο: "Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης για το Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Εγκαταστάσεων Ανεφοδιασμού Πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο".


Στο πλαίσιο του προγράμματος την Παρασκευή, 05-11-2021 διεξήχθη Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Ενημέρωση Φορέων-Ενδιαφερόμενων Μερών για τις προοπτικές του LNG Bunkering και το έργο TRiTON».

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Σωκράτης Αναγνώστου στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι, είναι απόλυτα θετικός ο Οργανισμός σε οποιεσδήποτε δράσεις όπως η παρούσα, η οποία οδηγεί σε προστασία του περιβάλλοντος, παρακολουθεί τις διεθνείς απαιτήσεις και συμμετέχει σε ερευνητικά έργα όπως το παρόν.


Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι Επενδυτικές δυνατότητες, η Ανάλυση του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με το ΥΦΑ. Επίσης έγινε παρουσίαση Αποτελεσμάτων του έργου TRiTON σχετικά με: σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ (ΕΜΠ), Διαχείριση Ασφάλειας ΥΦΑ σε λιμάνια (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής (ΕΣΥΠ – ΕΛΟΤ). Από την πλευρά του ΟΛΒ παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα αποτίμηση της μεθόδου και ο έλεγχος των πληροφοριακών εργαλείων διαχείρισης διακινδύνευσης (Πιλοτική εφαρμογή στο λιμάνι του Βόλου που είναι σε εξέλιξη).