Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

«Πράσινο φως» από το Υπουργείο Ναυτιλίας γι’ αναβάθμιση υποδομής του λιμένος Βόλου

Το «πράσινο» φως δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τη συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, στην πρόταση με τίτλο «Συνδέοντας την Ευρώπη» που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση έργων κοινού ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.


Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, θα υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης για το έργο «Αναβάθμιση υποδομής διασυνδεσιμότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του λιμένος Βόλου», που αφορά στο έργο cold ironing - ηλεκτροδότηση πλοίων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι του Βόλου, που αποτελεί υποχρέωση για όλους τους λιμένες, από το 2030 και μετά, καθώς και έργο για την προστασία του προσήνεμου μώλου.

Το αντικείμενο της πρότασης, στοχεύει στην αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής, στη διασύνδεση με την ενδοχώρα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμένος Βόλου, βελτιστοποιώντας την διαλειτουργικότητα και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων – Λιμενικής Πολιτικής Ευάγγελος Κυριαζόπουλος που υπογράφει το έγγραφο που απεστάλη στον ΟΛΒ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, εκτιμά ότι το έργο συνάδει με τους στρατηγικούς στόχους της αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία, τη διαχείριση και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των λιμένων. Η πρόταση, εκτός από το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζεται συνολικά από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή στην οποία και υποβάλλεται σύμφωνα με τα έντυπα της Ε.Ε. για προαξιολόγηση και τελική έγκρισή της από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής».