Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Συνάντηση εργασίας εταίρων για την πρόταση CENTAVROS

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του ΟΛΒ στον 3ο όροφο, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων της πρότασης CENTAVROS που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου για την “Αναβάθμιση Υποδομής, Διασυνδεσιμότητας και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας του Λιμένα Βόλου» κι η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF II) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


 Υπενθυμίζεται ότι, οι χρηματοδοτήσεις μελετών που έχουν εγκριθεί αφορούν στα έργα του συστήματος ηλεκτρικής διασύνδεσης πλοίου- ξηράς κατά την παραμονή των πλοίων στο λιμάνι (cold-ironing), τεχνικές μελέτες αναβάθμισης και προστασίας του προσήνεμου μόλου καθώς επίσης και μελέτη για εκμετάλλευση κυματικής ενέργειας. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ χρηματοδοτείται κατά 85% από τον Φάκελο Συνοχής του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον άξονα προτεραιότητας CEF-T-2021-COMPGEN, και υλοποιείται από κοινοπραξία εταίρων με συντονιστή τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και μέλη τους, ΔΕΔΔΗΕ, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, PROTASIS, HYDRUS, GATES, ROGAN.

Να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων δια ξηράς, θα επιτρέψει την δυνατότητα λειτουργίας των πλοίων που παραμένουν πλέον των δύο ωρών στο λιμάνι, χωρίς απαίτηση λειτουργίας των μηχανών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και τη μείωση του θορύβου που παράγουν. Μάλιστα, η λειτουργία αυτού του συστήματος αποτελεί υποχρέωση για όλους τους λιμένες, από το 2030 ενώ θα εξεταστεί και η δυνατότητα ηλεκτροφόρτισης των πλοίων.

Όσον αφορά στο έργο αναβάθμισης του προσήνεμου μόλου, θα εξεταστεί η εξωτερική θωράκιση του προσήνεμου μόλου, προλαμβάνοντας μελλοντικούς κινδύνους της υφιστάμενης υποδομής. Τέλος όσον αφορά στη μελέτη εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας για την μετατροπή της σε ηλεκτρική, θα εξεταστεί το ενεργειακό δυναμικό του λιμένα Βόλου, ο σχεδιασμός υλοποίησης και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Οι εταίροι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, θα παρουσιάσουν τη μεθοδολογία υλοποίησης των ανωτέρων μελετών και θα γίνει συζήτηση επί αυτών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΒ Α.Ε. Σωκράτης Αναγνώστου ανέφερε ότι «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την ένταξή στο πρόγραμμα CEFII, διότι, με τη συνεργασία και τις εκπονήσεις μελετών από τους εταίρους του προγράμματος, θα υπάρξουν χρήσιμες μελέτες η υλοποίηση των οποίων, αφενός θα εκσυγχρονίσει τις λειτουργίες του λιμένος κι αφετέρου θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος».