Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποτύπωσης, Ελέγχου Συμμόρφωσης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της ΟΛΒ ΑΕ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 & Έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη