Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Προμήθεια και Εγκατάσταση Τριών (3) Φ/Β Συστημάτων για Υλοποίηση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering) & Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering)