Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Πρόσκληση Εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Παραλαβής-Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Πλοίων