ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Εξοπλισμός

Στο χώρο του Λιμανιού υπάρχουν εγκατεστημένοι εννιά (9) ηλεκτροκίνητοι γερανοί. Οι έξι από αυτούς είναι δυναμικότητας 8 τόνων στα 20 μέτρα.


  • Ένας είναι δυναμικότητας 25 τόνων στα 20 μέτρα.
  • Ένας είναι δυναμικότητας 27 τόνων στα 17 μέτρα.
  • Ένας (ο οποίος χρησιμοποιείται για φορτοεκφόρτωση κοντέινερ) είναι δυναμικότητας 40 τόνων στα 25 μέτρα.

Επίσης, στο χώρο εργάζονται έντεκα (11) περονοφόρα οχήματα (κλαρκ) από 2,5 μέχρι 15 τόνους.

Υπάρχουν ακόμη:
Τρία (3) οχήματα στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ).
Ένας μηχανοκίνητος γερανός δυναμικότητας 140 τόνων στα 4 μέτρα.
Ένας εκσκαφέας δυναμικότητας 18 τόνων.

Επιπλέον στο χώρο του Λιμανιού βρίσκεται σιλό διακίνησης δημητριακών με πυλώνα φορτοεκφόρτωσης δυναμικότητας 150 τόνους/ώρα.

Στο Λιμάνι υπάρχει επίσης δυνατότητα διαχείμασης σκαφών αναψυχής και αποθήκευσης διακινούμενων φορτίων.

Δείτε περισσότερες σχετικές φωτογραφίες εδώ: