ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
   1. Μήτρου Βιολέττα, Πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος

   2. Αναγνώστου Σωκράτης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

   3. Σιούρας Χαρίλαος, μη εκτελεστικό μέλος

   4. Καραγιάννης Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος

   5. Πολύζος Στέλιος, μη εκτελεστικό μέλος

   6. Φράγκος Σπυρίδων, μη εκτελεστικό μέλος

   7. Καλλιανού Άννα-Μαρία, μη εκτελεστικό μέλος

   8. Σακελλαρίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος

   9. Μπασδάνης Αριστοτέλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μη εκτελεστικό μέλος

  10. Κρητικός Θωμάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ), μη εκτελεστικό μέλος