ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
   1. Σκάγιαννης Παντολέων, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

   2. Τοζίδης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

   3. Παπαδούλης Απόστολος, μη εκτελεστικό μέλος

   4. Ψαθά Εύα, μη εκτελεστικό μέλος

   5. Κλείτσας Ιωάννης, μη εκτελεστικό μέλος

   6. Παπανδρέου Αριστείδης-Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος

   7. Τζήμος Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος

   8. Σακελλαρίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος

   9. Μπασδάνης Αριστοτέλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μη εκτελεστικό μέλος

10. Κρητικός Θωμάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ), μη εκτελεστικό μέλος