ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Σταυριδόπουλος Θρασύβουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2. Γίδαρης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Παπαδούλης Απόστολος, μη εκτελεστικό μέλος

4. Ψαθά Εύα, μη εκτελεστικό μέλος

5. Κλείτσας Ιωάννης, μη εκτελεστικό μέλος

6. Τζήμος Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος

7. Παπανδρέου Αριστείδης-Κων/νος, μη εκτελεστικό μέλος

8.Λιάγκος Αθανάσιος, μη εκτελεστικό μέλος

9. Σακελλαρίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος

10.Μπασδάνης Αριστοτέλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, μη εκτελεστικό μέλος

11. Κρητικός Θωμάς, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ), μη εκτελεστικό μέλος