ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
   1. Μήτρου Βιολέττα, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

   2. Αναγνώστου Σωκράτης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

   3. Σιούρας Χαρίλαος, μη εκτελεστικό μέλος

   4. Καραγιάννης Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος

   5. Πολύζος Στέλιος, μη εκτελεστικό μέλος

   6. Φράγκος Σπυρίδων, μη εκτελεστικό μέλος

   7. Καραμανέας Χαραλάμπης, μη εκτελεστικό μέλος