Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Χαιρετισμός Διοίκησης


Το λιμάνι του Βόλου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Άρχισε να αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα όταν επί κυβερνήσεως  Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάστηκε από αποστολή  γάλλων μηχανικών.  Έτσι, με κεντρικό άξονα το λιμάνι αναπτύχθηκε η πόλη του Βόλου.

 Παραδοσιακά το λιμάνι του Βόλου, αποτελεί τη μεγάλη περιφερειακή πύλη διαμετακόμισης εμπορευμάτων. Οι χρήσεις του είναι μεικτές. Αποτελεί το χώρο ελλιμενισμού των σκαφών της μικρής και μέσης αλιείας της περιοχής, των σκαφών αναψυχής και του yachting, το κύριο επιβατικό λιμάνι για τα νησιά των Β. Σποράδων, αλλά και ενδιάμεσο σταθμό κρουαζιέρας και λιμένας εξυπηρέτησης αμιγώς εμπορευματικών δραστηριοτήτων. Είναι με μία φράση το «λιμάνι της Θεσσαλίας».  

Οι χρήσεις του αυτές, είναι διαχρονικές, με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία, αλλά και πιο πρόσφατες, γέννημα των καιρών και ιδίως της τουριστικής ανάπτυξης. Παραδοσιακά διαμετακομίζονταν από το λιμάνι η αγροτική παραγωγή της θεσσαλικής ενδοχώρας, αλλά και εξυπηρετούνταν η τοπική βιοτεχνική/βιομηχανική δραστηριότητα μεταφέροντας α΄ ύλες και τελικό προϊόν δι αυτού, ενώ ο αλιευτικός στόλος του Βόλου, με ορμητήριό του το λιμάνι, τροφοδοτούσε, με το προϊόν της δραστηριότητάς του, την ευρύτερη περιοχή.  

Στις παραδοσιακές αυτές χρήσεις, προστέθηκαν πιο πρόσφατα ο τομέας των σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών και επαγγελματικών και η δραστηριότητα της κρουαζιέρας. Τέλος οι σχέσεις με τα νησιά των Β. Σποράδων και η διοικητική τους υπαγωγή στο Νομό της Μαγνησίας, κατέστησαν το Βόλο λιμάνι σύνδεσης και αναφοράς για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτησή τους.

 Το λιμάνι βρίσκεται σε μία κομβική ιστορική συγκυρία, καθώς ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισής του τελεί σε καθεστώς αποκρατικοποίησης. Πολλές οι προοπτικές που διανοίγονται με αυτήν την στρατηγική πολιτική σχεδίαση να κατατείνει στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος από εταιρείες ή σχήματα εταιρειών που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, όπου ο ελληνικός ναυτιλιακός παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο.  

Ευελπιστούμε ότι το πλαίσιο αυτό που διαμορφώνεται και η συνεργασία ελληνικών και ξένων εταιρειών του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου θα προστρέξουν στο επενδυτικό προσκλητήριο που έχει σημάνει από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου το λιμάνι μας και η ευρύτερη περιφέρεια να καρπωθεί το θετικό αποτέλεσμά του.

 Η παρούσα Διοίκηση, η οποία ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2019, εργάζεται για την ανάπτυξη του λιμανιού με σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κι έργων ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που προαναφέρθηκαν. Σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε δράσεις κι έργα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,  που μπορούν να υλοποιηθούν είτε από την παρούσα Διοίκηση, είτε από τον μελλοντικό επενδυτή.

Πρώτος σημαντικός στόχος είναι η ολοκλήρωση της τρίτης προβλήτας, ένα έργο που θα αυξήσει θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμανιού, καθώς εκτός από τη μεταφορά του σκραπ, που επιβάλλεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μπορούν να αναπτυχθούν κι άλλες δραστηριότητες, όπως η διακίνηση containers, ή η δημιουργία car terminal.

Το λιμάνι του Βόλου θέλουμε να αποτελεί λιμάνι αφετηρίας για τα yachts και να μετατραπεί σε “homeport” , με πλήθος επισκεπτών, οι ποίοι θα επιβιβάζονται – αποβιβάζονται με την αλλαγή μίσθωσης, ενισχύοντας την τοπική αγορά και οικονομία με την παραμονή τους. Η δημιουργία μαρίνας περιλαμβάνεται στο master plan του λιμανιού κι αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο έργο.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων κι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του λιμένα, προγραμματίζεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος Logistics με αυτοματοποιημένο πρόγραμμα διαχείρισης των containers κι εκσυγχρονίζεται και ο παλαιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Ήδη, προχωρήσαμε στην προμήθεια ενός μηχανήματος μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων το οποίο παρελήφθη αρχές του 2021 ενώ προσεχώς παραλαμβάνουμε και τον νέο αυτοκινούμενο γερανό ανυψωτικής ικανότητας 120τ.. 

Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου που χορηγήθηκε  στον ΟΛΒ από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών, δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού. Ωστόσο,  απαιτείται η αδειοδότηση κι άλλων υδατοδρομίων για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, ενώ παράλληλα και η λειτουργία ενός υδατοδρομίου στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας θα ήταν θετική εξέλιξη για την σύνδεση Βόλος – Αθήνα με καθημερινή γραμμή. 

 Κάθε λιμάνι με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να συνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο κι αναμένουμε τις προτάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, γι άμεση πρόσβαση του σιδηροδρόμου τόσο στον πρώτο προβλήτα που προϋπήρχε, όπως και στους άλλους προβλήτες.

 Οι δραστηριότητες του λιμένα, (διακίνηση scrap – χύδην φορτίων – μετακίνηση οχημάτων) διεξάγονται κάτω από αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, με σεβασμό στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι αυξημένες ανάγκες των λιμένων σε ενέργεια, επιβάλλουν την εφαρμογή βελτιωμένων τεχνικών, με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις οποίες ήδη προωθεί  κι εφαρμόζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.  

«Όχημα» για την υλοποίηση των στόχων της διοίκησης, αποτελούν αφενός, η ένταξη του λιμανιού στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και οι δράσεις που προδιαγράφονται για τους φορείς διαχείρισής τους μέσω των Ε.Σ.Π.Α. και αφετέρου η Ε.Ε. μέσω των Π.Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. προκρίνοντας  χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία εντασσόμενοι δυνάμεθα να προβούμε σε σημαντικές επενδυτικές δράσεις που θα καταστήσουν τους λιμένες, τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και φιλικότερους για τους χρήστες τους. 

Στόχοι μας είναι, μαζί με το έμπειρο προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, το λιμάνι του Βόλου, με σεβασμό στο περιβάλλον (πράσινο λιμάνι) και με ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων (έξυπνο λιμάνι), να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, όπως διαδραμάτισε και στη δημιουργία κι ανάπτυξη της πόλης.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΒ Α.Ε.

Σωκράτης Αναγνώστου