Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αφίξεις ΚρουαζιεροπλοίωνParking Λιμένος Βόλου Κεντρική Προβλήτα
Τρέχουσες ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
Τελευταία ενημέρωση:
(Ενημέρωση κάθε 30')

Κανονιστική Απόφαση Καθορισμού Ανταλλάγματος Εναπόθεσης Τραπεζοκαθισμάτων & Ρύθμισης Συναφών Θεμάτων