ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Καθαρισμού Χερσαίων & Θαλάσσιων Χώρων Λιμένα Βόλου