ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού Καθαρισμού Θαλάσσιων & Χερσαίων Χώρων Λιμένα Βόλου

Διευκρίνιση 1 εδώ

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ