ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αντικατάσταση Υφιστάμενων Λαμπτήρων με Νέους Τύπου LED και Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού Φωτισμού