ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Ανάθεση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (GDPR)

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, διευκρινίζουμε:

  • Δεν ζητείται συγκεκριμένος αριθμός νομικών που θα απασχοληθούν στο έργο, αρκεί να καλύπτουν με τα προσόντα τους τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης.
  • Ο ΥΠΔ (DPO) μπορεί να είναι κάποιος από τους προαναφερόμενους νομικούς.

 

30/08/18


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Πληροφορίες:

ΦΟΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

Χημικός Μηχανικός

τηλ.: 2421316181

06/08/18


Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Διαβάστε περισσότερα

Φύλαξη Προβλήτα Σιδηροδρομικού Πορθμείου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σύμφωνα με την 3629/346/19-01-2017 Απόφαση ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, ο διαγωνισμός της Δευτέρας 23-01-2017 ακυρώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί.

09/01/17


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση - Διακήρυξη Ανάθεσης Υπηρεσιών Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων

Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Διακήρυξης «Ανάθεση Υπηρεσιών Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που Καταπλέουν στην Περιοχή Ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ»

12/08/16


Σχέδιο Διακήρυξης Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Αντικατάστασης Κουφωμάτων στο Κτίριο Διοίκησης ΟΛΒ ΑΕ

* Διόρθωση του Άρθρου 2 (Δικαίωμα Συμμετοχής) της Διακήρυξης:
«Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»

* η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 3.2, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει ότι ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά ενήμερος στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ.

06/10/14

Διαβάστε περισσότερα